Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului

ICPA Bucuresti

  

PROIECTE DE CERCETARE

  ADAM : O prima baza de cunostinte de referinta pentru domeniile agronomic si al teledetecţiei spatiale (Cooperare Franco-Romana)

  ADER 5.1.1. : Crearea de baze geo-referentiate privind riscurile climatice regionale pentru principalele culturi agricole, horticole si pentru speciile de animale domestice

  AgriTel_2000 : Assimilation of remotely-sensed data of high repetitivity in process models

  AgriTel_Hyperion : Using HYPERION satellite data for vegetation properties estimation

  AgriTel_MERIS : Modelarea proceselor din sistemul "sol-atmosfera-planta", prin integrare de date achizitionate de cei mai performanti sateliti, cu scopul imbunatatirii managementului culturilor si a previziunii recoltelor de grau

  AgriTel_Radar : Cadrul metodologic al masuratorilor de teren pentru calibrarea imaginilor de satelit radar folosite pentru estimarea umiditatii de suprafata a solurilor

  AgriTel_SPOT : Modele de evolutie a culturilor agricole cu asimilare de date de teledetectie, aplicate in agricultura rationala si de precizie

  AGROPLAN : Dezvoltarea de planuri agricole pentru agricultura raţionala si de precizie folosind teledetecţia si siteme de monitorizare prin modelare dinamică a producţiei

  AVIMORUS : Cercetare interdisciplinară privind utilizarea MORUS SP. în productia avicolă

  BDUST : Gestiunea şi Prelucrarea Informaţiilor din Baza de Date a Unităţilor de Sol-Teren agricol (BDUST) la nivel naţional şi judeţean

  Biotech-53 : Cercetări privind remedierea solului poluat cu metale grele prin fitoextracţie

  CEEX84 : Cercetari privind ameliorarea proprietatilor solurilor prin utilizarea polimerilor in campuri experimentale

  CEEX97 : Ofertă complexă CDI suport pentru managementul strategic al refacerii patrimoniului şi creşterii competitivităţii economice a sectorului viticol din România în contextul Politicii Agricole Comune (2003) a Uniunii Europene

  DEGSOL : Procese ale degradarii solului în agricultura intensiva si extensiva: risc si vulnerabilitate, evaluare, masuri de prevenire si ameliorare - studii caz in zone specifice

  DexTer : Sistem suport de decizii şi expertiză privind managementul terenurilor agricole

  ECOGEOURB : Ecogeochimia marilor aglomerări urbane şi a zonelor periurbane în contextul dezvoltării durabile

  ECOLEG : Optimizarea regimului elementelor nutritive în sistemul sol-plantă la cultivarea legumelor în regim de agricultură biologică

  EuRoTer : Evaluarea favorabilităţii comparative a terenurilor agricole ale României şi Europei pentru principalele utilizări agricole durabile

  ES-GIS-A : Integration of an Expert System in a G.I.S. for Agriculture

  ExET : Sistem Expert pentru Evaluarea favorabilităţii Terenurilor agricole pentru principalele folosinţe şi culturi agricole

  HUMIFERT : Regenerarea fertilitatii solurilor si sporirea productiilor prin utilizarea unor noi ingrasamintelor cu substante organice naturale

  INFRABIM : Modernizarea si intretinerea infrastructurii CD pentru biogeochimia microelementelor

  INSPIRE-Sol : Instituirea unui Prototip pentru Infrastructura Naţională de Date Spaţiale de Sol în conformitate cu Directiva INSPIRE a Parlamentului European

  IRI : Evaluarea şi prognoza evoluţiei potenţialului agroecologic al terenurilor din Câmpia Română şi Dobrogea in vederea conservării şi managementului durabil al resurselor de sol şi apă

  Kalideos ADAM : Sinteza rezultatelor proiectului "ADAM" la nivelul anului 2012

  LIM : Extinderea capacitatii de evaluare a conformitatii pentru un laborator de incercari ingrasaminte

  MAKIS 135080 : Dezvoltarea unor noi fertilizanti organo-minerali si implementarea minerali si implementarea unui management integrat al administrarii acestora in scopul unui management integrat al administrarii acestora in scopul protectiei mediului, conservarii si utilizarii durabile a resurs protectiei mediului, conservarii si utilizarii durabile a resurselor elor naturale

  MAKIS 141708 : Fertilizanti pe structuri complexe de substante proteice chelatante in matrice de tip npk cu microelemente, baza de productie si diseminare de tehnologii si produse destinate unei agriculturi durabile si ecologice

  MAFS

  MINAMAD : Analiza cantitativă şi calitativă a substratului mineralogic activ al solului: implicaţiile argilei in managementul agro-ambiental durabil

  MONITORING : Monitoringul stării de calitate a solurilor din România

  MOSTA : Model cu distribuţie spaţială pentru prognoza stării agrofizice a solului, sub influenţa lucrărilor agricole

  OPTIFRUCT : Optimizarea nutriţiei minerale la speciile piersic şi nectarin în condiţiile pedoclimatice ale Dobrogei, în vederea îmbunătăţirii calităţii ecologice a fructelor şi mărirea duratei de păstrare pentru valorificarea lor eficientă în stare proaspătă

  PaSPas : Model şi sistem suport de planificare a stupăritului pastoral

  PEFIMVAF : Produs natural pe baza de elicitori fungici utilizat in imunizarea plantelor prin "vaccinare" contra fitopatogenilor

  PROFISOL : Baza de date a profilelor de sol

  ProMIF : Sistem suport de prognozare a producţiei de miere şi a înfloritului florii-soarelui şi rapiţei de toamnă

  RAMSOL : Metodologii de evaluare a riscului de degradare agrofizică în contextul noilor directive europene

  RIMOD : Software bazat pe metode avansate de decizie pentru o agricultură durabilă

  Sectorial MADR : Managementul durabil al resurselor de sol sub influenţa presiunilor antropice, în contextul adaptării la reglementările politicilor agricole comunitare

  SICOMANT : Sistem informatic pentru consultanţă în managementul agricol din zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

  SIGSTAR-200: Sistemul informatic geografic al resurselor de sol ale României

  STUPAS : Realizarea şi implementarea unui sistem integrat de planificare a stupăritului pastoral în vederea rentabilizării exploataţiilor apicole din zona de S-SV a României

  SuMaC : Sistem Suport de decizii şi expertiză pentru Managementul Culturilor agricole

  TACME : Tehnologii agroambientale de conservare a calităţii mediului edafic aplicate in macrozonele cerialiere din România

  TEHNUFEN : Utilizarea tehnicilor nucleare de determinare a eficientei agrochimice si ecologice a unor fertilizanti neconventionali

  TOGI : Instrumente, ghiduri si indicatori pentru integrarea aspectelor de mediu in politicile agricole, de gestiune a apei in mediul rural si forestiere: de la abordarile top-down la implicarea comunitatilor locale

 

 

PROPUNERI FP7

  STRAWBERRY