Header
Logo ICPA INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – ICPA București , "National Research and Development Institute for Soil Science, Agrochemistry and Environment – ICPA Bucharest"

INCDPAPM-ICPA București


Politica de confidenţialitate INCDPAPM ICPA Bucuresti

Strategia CDI 2015-2020

Strategia CDI 2019-2022

EXECUŢII STUDII AGROCHIMICE

Acces gratuit reviste electronice pe Oxford Academic

Meniu


1. XI. 2021 - Masuri luate privind accesul in cladirea ASAS si in ICPA referitor la prevederile HG nr. 1090/2021.Anunt privind emiterea certificatului de calitate a solului conform Legii nr. 246/2020.