Header
Logo ICPA INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – ICPA București , "National Research and Development Institute for Soil Science, Agrochemistry and Environment – ICPA Bucharest"

INCDPAPM-ICPA București


Politica de confidenţialitate INCDPAPM ICPA Bucuresti

Strategia CDI 2015-2020

Strategia CDI 2019-2022

EXECUŢII STUDII AGROCHIMICE

Acces gratuit reviste electronice pe Oxford Academic

Meniu


Având în vedere multiplele solicitari venite din partea dvs., vă comunicăm următoarele:

Întrucât nu au fost elaborate şi aprobate Normele metodologice de aplicare a legii prin care să fie stabilită procedura tehnică de obţinere şi eliberare a certificatului privind calitatea solului, nu suntem în măsură să emitem în acest moment certificatul de calitate a solului conform Legii nr. 246/2020.

Art.44 -Legea nr. 246/2020 "În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice central competente aprobă prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi "

În contextul măsurilor de protecţie împotriva contaminării cu COVID-19 , INCDPAPM-ICPA solicită ca partenerii şi clientii, să ne contacteze pe adresa de email : office@icpa.ro

Menţionăm că relaţiile cu publicul sunt suspendate , putând fi înlocuite cu: servicii de curierat si poştă.