Header
Logo ICPA INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – ICPA București

INCDPAPM-ICPA București


Anunt Nou: "Raport final de activitate PN 09-28" ; "Raport final de activitate Program Nucleu 2016-1017"

Anunt Nou: "Strategia CDI 2015-2020" ; "Strategia CDI 2018-2020"

Meniu

APARITII EDITORIALE"Corelarea sistemelor de clasificare a solurilor SRCS şi SRTS. Sistemul SRTS+"

(Autori: V. Vlad, N. Florea, M. Toti, V. Mocanu; Ed. Sitech, 2014, 191 pag.)"Bărăganul Central – sinergism microrelief-depozite-sol"

(Autor: Carmen-Alina Eftene; Ed. Fundației "România de Mâine", 2015, 216 pag.)"AGRICULTURA ECOLOGICĂ:"CERTIFICAREA TERENURILOR ȘI PLĂȚILE COMPENSATORII"

(Autori: Sorin Liviu Ștefănescu (coordonator), Karl Michael Ortner, Monica Dumitrașcu, Mihaela Lungu, Hubert Janetschek, Liviu Alexandru Mărghitaș, Roxana Vidican, Mark Redman; Ed. Estfalia, 2015)