Header
Logo ICPA INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – ICPA București

INCDPAPM-ICPA București


Anunt Nou: "Raport final de activitate PN 09-28" ; "Raport final de activitate Program Nucleu 2016-1017"

Anunt Nou: "Strategia CDI 2015-2020" ; "Strategia CDI 2018-2020"

Meniu

EXPERIENTAActivitatea de studii si cercetari in domeniile pedologiei si agrochimiei a inceput in mod organizat inca din prima decada a secolului XX.


ICPA a fost fondata in anul 1970 in cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (ASAS) prin gruparea diferitelor compartimente de specialitate existente inainte in diferite structuri.


Mandatul ICPA este acela de a promova cercetarea strategica, fundamentala si aplicata, în domeniul pedologiei si al agrochimiei, cu efectuarea monitoringului si a prognozei pe termen lung pentru solurile si terenurile agricole ale României. Acest mandat implica atât contributii stiintifice semnificative în domeniile mentionate, cât si activitati de consultanta specifice. În acest fel, cercetatorii si cadrele tehnice din ICPA contribuie direct la competitivitatea economica a României si la îmbunatatirea calitatii vietii.


Mandatul este realizat având în vedere câteva obiective strategice importante: