Header
Logo ICPA INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – ICPA București

INCDPAPM-ICPA București


Anunt Nou: "Raport final de activitate PN 09-28"

Anunt Nou: "Strategia CDI 2015-2020"

Meniu


ACTIVITATI

privind

Managementul Durabil al Resurselor Naturale si al Mediului Inconjurator

Poluarea Solului; Schimbari Globale; Dezvoltare Rurala