Ministerul agriculturii ȘI dezvoltĂrii rurale

 

institutul Naţional de cercetare-dezvoltare pentru pedologie, agrochimie şi protecţia mediului—icpa bucureşti

Departamentul de Cercetare în Ştiinţele Solului, Agrochimie şi Protecţia Mediului

Introducere

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE - MADR

PLANUL SECTORIAL—ADER 2020

Contract de finanţare nr.—12.2.1/01.10.2015

Denumire proiect: Sistem informatic geografic al resurselor de sol armonizat cu sistemul informatic geografic al utilizării terenurilor (FAO-LCCS) şi sistemul informatic al blocurilor fizice

Acronim proiect: ADER 12.2.1

Durată proiect: 01.10.2015—31.10.2018

                 “Proiectul își propune realizarea unui sistem informatic  geografic al resurselor de sol armonizat cu sistemul informatic geografic al utilizării terenurilor (FAO-LCCS) şi sistemul informatic al blocurilor fizice (IACS) care prin  baza  de date georeferenţiabilă să integreze informaţii existente cu scopul de a fi utilizate pentru cel mai bun management al resurselor de sol şi terenuri agricole, în contextul integrării problemelor legate de resursele de sol/teren în politicile europene europene şi globale agricole şi de protecţie a mediului.

INTRODUCERE

DESPRE

OBIECTIVE

RAPOARTE

SETURI DE DATE

CONTACT