Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochmie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti

 

Monitoringul calităţii mediului

 

            Proiectul evidenţiază interdependenţa sol, planta, animal, aliment şi om prin studiu de ecosanogeneză, ce va urmări translocarea macro şi microelementelor din sol în biomasa foliară a plantelor de dud şi de aici în noi furaje ce vor fi administrate în hrana păsărilor.

Introducere

CENTRUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME-CNMP

Programul 4-Parteneriate in domeniile prioritare

Direcţia de cercetare: 5. Agricultură, siguranţa şi securitatea alimentară

Contract nr. 52112/01.10.2008

Denumire proiect: Cercetare interdisciplinară privind utilizarea MORUS SP. în producţia avicolă

Acronim: AVIMORUS

Durata proiectului: 36 luni