Im1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cod fiscal nr.: RO 18107639; Reg. Comerţului: J40/18719/2005;
Tel.: +40-0213184349, 0213184458; Fax: +40-0213184348
Web: http://www.icpa.ro                 E-mail: office@icpa.ro

Im2
Im3

Proiectul:

Gestiunea şi Prelucrarea Informaţiilor din
Baza de Date a Unităţilor de Sol-Teren agricol (BDUST)
la nivel naţional şi judeţean


Programul din care face parte:

"REALIZAREA/REACTUALIZAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORIZARE SOL-TEREN PENTRU AGRICULTURĂ" (Acţiunea 2)

Autoritatea contractantă:

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)

Director de proiect: Dr. ing. Virgil VLAD

Prezentare generală

Rezultate:

Diseminare:

V. Vlad, M.G. Stan, I. Nilca. (2010). BDUST – The database of the agricultural soil-land units at large scale of Romania: Basic concepts. Lucrari Stiintifice. Seria Agronomie, USAMV Iasi, ISSN 1454-7414, Vol. 53, Nr. 3/2010, p. 317-323.

Contact: Dr. ing. Virgil VLAD (office@icpa.ro).