Institutul Național de cercetare-dezvoltare pentru pedologie, agrochimie și protecția mediului—icpa bucurești

Departamentul de Cercetare în Științele Solului, Agrochimie și Protecția Mediului

UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR, A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII - UEFISCDI

Programul Parteneriate în Domeniile Prioritare—Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

Direcția de cercetare—3. Mediu

Contract de finanțare nr.—108/2014

Denumire proiect: Tehnologie de bioremediere a solurilor poluate cu hidrocarburi petroliere.

Acronim proiect: BIOPETROTEH

Durată proiect: 24 luni

                 “Proiectul își propune să îmbunătățească tehnologia de bioremediere in situ a solurilor poluate cu hidrocarburi petroliere, să accelereze procesul de bioremediere in situ, să diversifice verigile tehnologice , să producă și utilizeze noi tipuri de îngrășăminte lichide organo-minerale pe bază de humați, să fundamenteze propunerea unor limite diferite pentru poluarea solului cu produse petroliere diferite, să integreze într-o tehnologie unitară diverse verigi tehnologice care să permită o degradare mai rapidă a poluanților. Rezultatele cercetărilor vor fi utilizate de cei ce se ocupă cu decontaminarea solurilor poluate cu petrol. Se va evalua riscul pe care îl prezintă diverse produse petroliere pentru sol.”

Română/English