Im1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cod fiscal nr.: RO 18107639; Reg. Comerţului: J40/18719/2005;
Tel.: +40-0213184349, 0213184458; Fax: +40-0213184348
Web: http://www.icpa.ro                 E-mail: office@icpa.ro

Im2
Im3

Titlul Proiectului:

Ofertă complexă CDI suport pentru managementul strategic al refacerii patrimoniului şi creşterii competitivităţii economice a sectorului viticol din România în contextul Politicii Agricole Comune (2003) a Uniunii Europene


Autoritatea contractantă:

AMCSIT - CEEX97

Responsabil de proiect: Ing. Radnea Cristina

Perioada de realizare: 2007-2009

Contact: Ing. Radnea Cristina (office@icpa.ro).