Im1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cod fiscal nr.: RO 18107639; Reg. Comerţului: J40/18719/2005;
Tel.: +40-0213184349, 0213184458; Fax: +40-0213184348
Web: http://www.icpa.ro                 E-mail: office@icpa.ro

Im2
Im3

Proiectul:

Integration of an Expert System in a G.I.S. for Agriculture


Autoritatea contractantă:

Commission of the European Communities (DG XII, HSMU),
Contract no. CIPA-CT-93-2350,
(Cooperation in Science and Technology with Central and Eastern European Countries - Action 3.A).

Director de proiect: Dr. ing. Virgil VLAD

Locul şi perioada desfăşurării cercetării:

Joint Research Centre of EC – Ispra (Italy),
Institute for Remote Sensing Application,
Agricultural Information Systems Unit,
September – December 1994.

Research Report Summary

Diseminare:

Contact: Dr. ing. Virgil VLAD (office@icpa.ro).