Im1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cod fiscal nr.: RO 18107639; Reg. Comerţului: J40/18719/2005;
Tel.: +40-0213184349, 0213184458; Fax: +40-0213184348
Web: http://www.icpa.ro                 E-mail: office@icpa.ro

Im2
Im3

Proiectul:

Evaluarea favorabilităţii comparative a terenurilor agricole ale României şi Europei pentru principalele utilizări agricole durabile
(EuRoTer)


Autoritatea contractantă:

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS).

Programul Nucleu:   Managementul durabil al resurselor de sol sub influenţa
presiunilor antropice şi a aplicării directivelor UE privind agricultura şi mediul.

Obiectivul:     Utilizarea tehnologiei informaţiei pentru managementul durabil al resurselor
de sol şi teren şi aplicarea directivelor UE privind agricultura şi mediul.

Proiectul:        PN 06-34.06.05

Director de proiect:   Dr. ing. Virgil VLAD

Perioada de realizare: 2007 - 2008

Rezultate:

Diseminare:

- Vlad V., C. Simota, M. Dumitru. (2007). Functions for the decision support systems for soil conservation management. The 5-th International Congress of the European Society for Soil Conservation (June 2007, Palermo, Italy).

- Vlad V. (2006). Cosiderations on the Romanian evaluation methods for agricultural land suitability and capability. A XVIII-a Conferinţă Naţională pentru Ştiinţa Solului (August, 2006, Cluj-Napoca).

- Vlad V. (2005). General method for land use sustainability evaluation and basic indicators for agricultural land use durability. In: Canarache A., R. Enache (eds), "Soils under Global Change – A Challenge for the 21-st Century", vol.1, Ed. Estfalia, Bucureşti, 2005, ISBN 973-87290-1-7, pp.43-54.

- Vlad V. (2004). Set de utilizări agricole de referinţă ale terenurilor pentru evaluarea performanţelor acestora. Lucrări Ştiinţifice, USAMV Bucureşti, Seria A, Agronomie, vol. XLVII, 2004, Bucureşti, pp.87-93.

Contact: Dr. ing. Virgil VLAD (office@icpa.ro).