Im1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cod fiscal nr.: RO 18107639; Reg. Comerţului: J40/18719/2005;
Tel.: +40-0213184349, 0213184458; Fax: +40-0213184348
Web: http://www.icpa.ro                 E-mail: office@icpa.ro

Im2
Im3

Tema:

Sistem Expert pentru Evaluarea favorabilităţii Terenurilor agricole pentru principalele folosinţe şi culturi agricole (ExET)


Autoritatea contractantă:

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS)

Responsabil de tema: Dr. ing. Virgil VLAD

Perioada de realizare: 1992 - 2000

Rezultate:

Diseminare:

[http://www.ricic.ro/rar/nr1314/13.9.pdf]

Contact: Dr. ing. Virgil VLAD (office@icpa.ro).