Institutul Național de cercetare-dezvoltare pentru pedologie, agrochimie și protecția mediului—icpa bucurești

Departamentul de Cercetare în Științele Solului, Agrochimie și Protecția Mediului

UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR, A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII - UEFISCDI

Programul Parteneriate în Domeniile Prioritare—Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

Direcția de cercetare—5. Agricultură, siguranță și securitate alimentară

Contract de finanțare nr.—163/2014

Denumire proiect: Eco-tehnologie de obținere a unui fertilizant policompozit inovator prin procesarea și reciclarea a trei deșeuri organice în scopul creșterii calitării terenurilor agricole și siguranței alimentare.

Acronim proiect: FEROW

Durată proiect: 24 luni

Introducere

             “Proiectul este fundamentat pe necesitatea de protecție și ameliorare a resursei naturale de sol în contextul exploatării într-un sistem de agricultură durabilă, adaptabilă diverselor tendințe strategice de cultivare a plantelor în România și generatoare de producții sigure dar și profitabile. Pilonul conceptual complementar este reprezentat de necesitatea de reciclare și valorificare a deșeurilor organice de tipul nămolului provenit de la stațiile de epurare a apei și a gunoiul de grajd pe de o parte, și pe de altă parte cantitatea imensă de biomasă algală marină care afectează an de an plajele Marii Negre.”

Română/English