Im1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cod fiscal nr.: RO 18107639; Reg. Comerţului: J40/18719/2005;
Tel.: +40-0213184349, 0213184458; Fax: +40-0213184348
Web: http://www.icpa.ro                 E-mail: office@icpa.ro

Im2
Im3

 

PROIECTUL
“Regenerarea fertilităţii solurilor şi sporirea producţiilor prin utilizarea unor noi îngrăşămintelor cu substante organice naturale”

Programul:  PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
Directia de cercetare:  Agricultura, siguranta si securitate alimentara
Acronim proiect:  HUMIFERT
Contract nr:  109 / 2012
Proiect nr.:   PN-II-PT-PCCA-2011-3. 2-1361

 

AUTORITATE CONTRACTANTA:
UNITATEA  EXECUTIVA  PENTRU  FINANTAREA  INVATAMANTULUI  SUPERIOR,  A CERCETARII,  DEZVOLTARII SI INOVARII - UEFISCDI-

www.uefiscdi.gov.ro

 

COORDONATOR:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1, Bucureşti
Tel.: +40-0213184458, 3184349; Fax: +40-0213184348
Web:http://www.icpa.ro                
E-mail: office@icpa.ro
Director proiect: CS I, dr. Cioroianu Traian Mihai
E-mail: cioroianu_icpa@yahoo.com

PARTENER:
S.C. AGROFAM HOLDING S.R.L
Fetesti, Aleea Rozmarin, Vila Z29, Ialomita
Tel: 0243/363368
Fax: 0243/3611880
Responsabil proiect: dr. ing. Poienaru Stefan
E-mail: agrofamgrup@yahoo.com