Evaluarea şi prognoza evoluţiei potenţialului agroecologic al terenurilor din Cāmpia Romānă şi Dobrogea īn vederea conservării şi managementului durabil al resurselor de sol şi apă

IRI CEEX AGARAL 23/5-10-2005

Home

Aria tematică S/T

2           Alimentaţie, agricultură şi biotehnologii

2.1        Producţia şi managementul durabil al  resurselor.

6           Mediul ambiant (inclusiv schimbările climatice)

6.2        Managementul durabil al resurselor

6.2.1    Conservarea şi managementul durabil al resurselor naturale şi artificiale

6.3        Tehnologii de Mediu

6.3.1    Tehnologii de mediu pentru observarea, prevenirea, atenuarea, adaptarea şi restaurarea factorilor de mediu naturali şi artificiali