Proiectul numarul 176 din lista proiectelor finantate la CEEX modulul IV competitia iunie 2005

 

Titlul proiectului

"Extinderea capacitatii de evaluare a conformitatii pentru un laborator de incercari ingrasaminte"

Titlul in engleza al proiectului

EXTENSION OF CONFORMITY EVALUATION CAPACITY FOR A FERTILIZER TESTING LABORATORY

Cod proiect

176 / P-CONFORM

Acronimul proiectului

 LIM

Numar de contract

06/07.09.2005

Valoarea totala a proiectului

400 000 lei

Valoarea finantarii de la bugetul de stat

400 000 lei

Autoritatea contractanta

INFRAS

Persoana de legatura, telef, fax

Dr. Daniela Stefanescu, tel mobil-0720428335,  fax-0213184348,  tel fix-0213184349, mail-dfstef@yahoo.com

Contractor

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti

Perioada raportata

01.09.2005 – 28.02.2007

 

Rezumatul proiectului

Proiectul si-a propus ca obiectiv principal extinderea capacitatii de evaluare a conformitatii pentru un laborator de incercari ingrasaminte aflat in curs de acreditare la RENAR, pentru atingerea acestui obiectiv fiind prevazute o serie de actiuni de natura sa contribuie la realizarea acestuia la parametri calitativi superiori, cum sunt:

In acest sens, in prima etapa, care a avut finalizarea la data de 01.12.2005, s-a urmarit dezvoltarea infrastruturii laboratorului pentru incercari si analize de ingrasaminte in vederea evaluarii conformitatii prin achizitionarea de echipamente de masurare necesare noilor incercari. Activitatea de achizitionare a echipamentelor de masurare, s-a realizat prin aplicarea legislatiei in domeniu (H.G. 60/2001). Astfel, a fost planificata si s-a realizat achizitionarea echipamentelor de cercetare  prevazute in contractul de finantare precum si un numar de 5 echipamente CD suplimentare, in cadrul aceluiasi buget planificat, (posibilitate creata ca urmare a achizitionarii mijloacelor fixe planificate la o valoare sub valoarea medie a pietii), toate necesare extinderii acreditarii laboratorului de incercari si controlul calitatii ingrasamintelor.

In cadrul acestei faze, care s-a derulat in intervalul de timp 01.12.2005 – 01.03.2006, au fost desfasurate activitati specifice obiectivelor planifcate, dupa cum urmeaza:
- activitati de identificare si procurare a documentelor necesare elaborarii studiului de impact si a studiului documentar privind cromatografia ionica (legislatie nationala si europeana privind controlul calitatii ingrasamintelor si conditiile impuse pentru libera circulatie a acestor produse pe piata unica europeana; standarde, manuale, prospecte privind tehnica de analiza prin cromatografie ionica)
- activitati de documentare si redactare a studiilor mentionate.
Pe baza studierii documentelor mentionate mai sus, referitoare la reglementarile nationale si europene in domeniul ingrasamintelor s-a elaborat un studiu de fezabilitate privind oportunitatea si necesitatea extinderii domeniului de acreditare a Laboratorului de Incercari si Controlul Calitatii Ingrasamintelor (LICCI) din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului -ICPA.
Pentru dezvoltarea unor noi metode de analiza a ingrasamintelor, cerute de transpunerea iminenta a Regulamentului CE 2003/2003 in legislatia nationala, s-a realizat un studiu de documentare privind cromatografia ionica, principiile acestei tehnici de dozare a componentilor aflati in stare ionica sau ionizabila, avantajele metodei si o parte experimentala referitoare la aplicarea acestei metode la determinarea agentilor chelati din ingrasaminte
- activitati de instruire a personalului pentru utilizarea cromatografului ionic;
S-a facut instruirea personalului de catre specialistii firmei furnizoare a echipamentului de cromatografie ionica, s-au studiat materialele documentare insotitoare (cartea tehnica, manualul de operare, s.a.)
- activitati de procurare a materialelor consumabile necesare aplicatiei de determinare a compusilor chelati din ingrasaminte, in scopul determinarii conformitatii masurarilor pe ion-cromatograful achizitionat in cadrul proiectului cu standardul SR EN 13368-1 si a Regulamentului CE 2003/2003

Proiectul se justifica prin relevanta pe care o are pe piata interna a ingrasamintelor chimice, fiind de natura sa contribuie la consolidarea unui climat concurential sanatos si la alinierea producatorilor autohtoni de ingrasaminte la cerintele UE. Extinderea incercarilor se preconizeaza a fi facuta pe baza Regulamentului CE 2003/2003 si a standardelor de analiza aferente acestuia, preluate ca standarde romane (SR EN ISO 13366-1:2001; SR 13368:2003).
REALIZAREA FINANTARII PROIECTULUI

Nr.
crt.

Indicatori de finantare a proiectului

Suma planificata
(lei)

Valori realizate

Suma
(lei)

% din suma planificata

 

1

 

FINANTARE DE LA BUGET

 

400 000

 

400 000

 

100

2

COFINANTARE

-

-

-

CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA INDICATORILOR PROGRAMULUI

Indicatorii de realizare ai programului

Contributia proiectului

Date privind acreditarea

 

Acreditare noua (tip de organism)

-

Extindere de acreditare

LI

Nr. de metode noi acreditate

5

Nr. de comunicari stiintifice din care:

1

La manifestari interne (se specifica congres, conferinta, simpozion, seminar, workshop)

1-simpozion

La manifestari externe (se specifica congres, conferinta, simpozion, seminar, workshop)

-

Nr. de articole publicate, din care:

1

In tara

1

In strainatate

-

Cotate ISI

-

Nr. de specialisti formati si instruiti prin proiect

4

 

rezultate
Laboratorul acreditat in cadrul proiectului pentru incercari de ingrasaminte conform SR EN ISO/CEI 17025 (Certificat de acreditare nr. LI 673 / 16.06.2008 eliberat de RENAR) si notificat la Comisia Europeana de catre MADR prin adresa din 28 Iulie 2008, contribuie la realizarea politicii nationale de implementare a Regulamentului CE nr. 2003/2003 in ceea ce priveste organizarea activitatilor de inspectie a ingrasamintelor introduse pe piata interna.

Efecte socio-economice si de mediu:

 

Potentiali utilizatori: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii RuraleDirectia Generala de Inspectii Tehnice si Control, producatori si distribuitori de ingrasaminte pe piata interna.