ANALIZA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A SUBSTRATULUI MINERALOGIC ACTIV AL SOLULUI: IMPLICAŢIILE ARGILEI ÎN MANAGEMENTUL AGRO-AMBIENTAL DURABIL

MINAMAD

 

 

CEEX AGRAL 48/21.07.2006—mINAMAD

Home

Aria tematică S/T*)

2. Alimentaţie, agricultură şi biotehnologii

2.1 Producţia şi managementul durabil al  resurselor biologice ale solului, pădurilor şi mediilor acvatice

6. Mediul ambiant (inclusiv schimbările climatice)

6.1 Schimbări climatice, poluare şi risc

6.2 Managementul durabil al resurselor