Model cu distribuţie spaţială pentru prognoza stării agrofizice a solului, sub influenţa lucrărilor agricole

MOSTA

(Proiect CEEX X2C15)

Home

Arii tematice 

      ® 6. Mediul ambiant (inclusiv schimbările climatice)

             6.2. Managementul durabil al resurselor

             Conservarea şi managementul durabil al resurselor naturale şi artificiale

             6.4. Mijloace de observare şi evaluare a Pămāntului

             Mijloace de prognoză şi evaluare

             6.1. Schimbări climatice, poluare şi risc

             Constrāngeri asupra mediului şi climatului

      ® 2. Alimentaţie, agricultură şi biotehnologii

             2.1. Producţia şi managementul durabil al  resurselor biologice ale solului, pădurilor şi              mediilor acvatice

      ® 3. Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii

             3.3. Aplicaţii ale cercetării

             3.3.1. Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii

             Pentru mediu şi dezvoltare durabilă:

      ® 8. Ştiinţe socio-economice şi umaniste

             8.2. Combinarea obiectivelor economice, sociale şi de dezvoltare durabilă īn perspectiva              europeană

             8.6. Indicatori socio-economici şi ştiinţifici