Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare pentru pedologie, agrochimie şi protecţia mediului—icpa bucureşti

Laboratorul Interrelaţia sol-apă-calitatea alimentelor

CENTRUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP

Programul 4-Parteneriate în domeniile prioritare

Direcţia de cercetare-5. Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară

Contract nr.-51022/01.10.2008

Denumire proiect: Optimizarea nutriţiei minerale la speciile piersic şi nectarin în condiţiile pedoclimatice ale Dobrogei, în vederea îmbunătăţirii calităţii ecologice a fructelor şi mărirea duratei de păstrare pentru valorificarea lor eficientă în stare proaspătă.

Acronim: OPTIFRUCT

Durată proiect: 36 luni

Introducere

"Prezentul proiect îşi propune în condiţiile tehnologiei actuale cercetarea compoziţiei chimice şi biochimice a solului, a apei de irigare, a frunzelor în momente diagnostice, a fructelor la diferite faze de creştere şi se va cerceta chimismul fructelor recoltate în condiţia de păstrare în stare proaspătă şi în condiţii diferite de păstrare tehnologică."