PROIECT PEFIMVAF

 

TITLU: Produs natural pe baza de elicitori fungici utilizat in imunizarea plantelor prin ‘vaccinare’ contra fitopatogenilor

 

 

DATE DESPRE PROIECT

 

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

Categoria de proiect: PC

Denumirea proiectului:Produs natural pe baza de elicitori fungici utilizat in imunizarea plantelor prin ‘vaccinare’ contra fitopatogenilor

Valoarea proiectului  (include şi alte surse atrase): 1.975.236,00 lei*

Valoarea contractului (sursa numai buget de stat): 1.946.256,00 lei

Durata contractului3: 36 luni

 

Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe

 

COORDONATOR PROIECT: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE –DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI-ICPA, Bucuresti

Director de proiect: Dr. Sorin MATEI, tel. 0723 788 393, email: so_matei602003@yahoo.com   

 

 

DATE DESPRE PARTENERI

 

CO INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE –DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI - Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, Bd. Marasti, 61 sect 1,  Cod 011464., tel: 021/318 43 49, fax:021/ 318 43 48 , e-mail: office@icpa.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/18719/2005,  cod fiscal R18107639, cont bancar IBAN: RO30TREZ7015069xxx006353, Trezoreria sect 1, Buc., reprezentata prin /DIRECTOR  Mihail DUMITRU, Contabil sef/Director economic Ecaterina TARHOACA si Director proiect Sorin MATEI, tel. 0723 788 393, email: so_matei602003@yahoo.com   

 

P1 UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA-Bucuresti, cu sediul în Bucuresti,  Cod 011464, tel: 318.0253, fax: 318.28.88, e-mail: post@info.usamv.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr.,  cod fiscal 4602041, cont bancar IBAN: RO08TREZ7015003XXX000058, Trezoreria Sect. 1, reprezentata prin RECTOR prof. dr. Ioan Nicolae ALECU, Director economic Ioana BRAGADIREANU si Responsabil stiintific Sef lucr. dr. Liliana BADULESCU, tel. 318.02.53, Fax: 318.28.88, email: lilib_20@yahoo.com

 

P2 CENTRUL DE BIOCHIMIE APLICATA SI BIOTEHNOLOGIE - BIOTEHNOL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, bulevardul Marasti, nr.59 , sector 1, telefon 2242182, fax: 2242182, e-mail: campeanu0136@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului nr.   ,  cod fiscal 15333240, Cont BCR filiala WTC  RO23RNCB0085005785870001, reprezentat prin Presedinte Prof. Dr. Gheorghe Campeanu, Contabil Ec. Laura Iosub si Responsabil stiintific prof.dr.Calina Petruta Cornea, tel.0723980432, fax: 2242182, e-mail pccornea@yahoo.com

 

P3 INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI, cu sediul în BUCURESTI, Cod 060031, tel: 2219202 fax: 2219071, e-mail: biologie@ibiol.ro , inregistrata la Registrul Comertului nr.,  cod fiscal 4183326, cont bancar IBAN: RO257TREZ7065003XXX000024, Trezoreria Sector 6, reprezentata prin DIRECTOR  Dr. Lucia Dumitru, Contabil sef Maria Neagu si  Responsabil stiintific Dr. Gina Cogalniceanu, tel. 2219202, Fax: 2219071, email: gina.cogalniceanu@ibiol.ro ,

 

P4 Biophan Natura Naturans, cu sediul în sat Manicesti, comuna Baiculesti nr.13,judetul Arges, Cod 117065, tel: 0248760131, fax: 0248760131, e-mail: murariu_biophan@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului nr. J03/394/2002, cod fiscal RO14680985., cont bancar IBAN: RO86TREZ0485069XXX001017, TrezoreriaCurtea de Arges, reprezentata prin DIRECTOR  Fănică Murariu., Director economic Iuliana Murariu si  Responsabil stiintific Anghel Richiteanu, tel. 0248760131, Fax: 0248760131., email :murariu_biophan@yahoo.com,

 

 

 

 

REZUMATUL PROIECTULUI

 

Proiectul propune realizarea unui produs prietenos mediului, care se bazeaza pe valorificarea potentialului microorganismelor de a induce in plante reactii imunologice de aparare.

Specii apartinand microflorei edafice vor fi testate in conditii controlate si de camp pentru efectul imunologic indus la plante.

Se va obtine un produs pentru controlul fitopatogenilor, a carui administrare la plantele agricole, sa produca cresterea rezistentei la atacul fitopatogenilor.

Parteneriatul realizat intre unitati publice de cercetare dezvoltare din invatamantul superior, ONG si agenti privati va permite abordarea interdisciplinara a problematicii proiectului, formarea de tineri specialisti si cresterea competitivitatii in domenii de granita, integrand cercetari privind protectia resurselor de mediu si conservarii biodiversitatii in agro-ecosistemele orientate spre agricultura durabila.

Proiectul contribuie la implicarea cercetarilor in aplicarea masurilor UE de agri-mediu prin realizarea de produse de control biologic aplicabile in scopul reducerii consumului de pesticide, conservarii biodiversitatii microflorei epifite si edafice, cresterii sigurantei produselor agro-alimentare.

Cercetarile care se vor efectua in colaborare de catre partenerii din proiect, cuprind integrarea experimentelor in vitro si in vivo, a cercetarilor de microbiologie, ecologie microbiana, biochimie, genetica moleculara, fiziologie a plantelor, agrotehnica aplicata  si a unor metode noi bazate pe abordarea tehnicilor de proliferare in vitro, analize genetice ale tulpinilor fungice, analize ale genelor implicate in producerea factorilor de aparare din plante.

Se vor optimiza metodele de administrare in camp in functie de starea imunologica a plantelor, influentata de factori de stress din mediu sau de stimulare.

Se va verifica efectul produsului la diferite culturi, din punct de vedere al imbunatatirii protectiei fitosanitare, al cantitatii si calitatii productiei, profitabilitatii, al gradului de influentare a mediului.

Se are in vedere diseminarea rezultatelor proiectului.

 

 

 

 

 

 

DISEMINARE

 

 

 

CONTACT

 

Dr. Sorin MATEI, tel. 0723 788 393, email: so_matei602003@yahoo.com