Im1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cod fiscal nr.: RO 18107639; Reg. Comerţului: J40/18719/2005;
Tel.: +40-0213184349, 0213184458; Fax: +40-0213184348
Web: http://www.icpa.ro                 E-mail: office@icpa.ro

Im2
Im3

PROFISOL
BAZA DE DATE A PROFILELOR DE SOL


Teme:

Elaborarea sistemului de stocare, prelucrare, regăsire şi editare a datelor pedologice. Baza de date a profilelor de sol (PROFISOL).
Prelucrarea statistică a datelor pe grupe de profile utilizând Baza de date a profilelor de sol PROFISOL.


Programul de cercetare:       Programul naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul agriculturii

Autoritatea contractantă:      Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS)

Responsabil de teme:            Dr. ing. Virgil VLAD

Perioada de realizare: 1986 - 1999

         şi

Programul:

Dezvoltarea sistemului informatic al resurselor de sol/teren din România.
Realizarea băncii de date a resurselor de sol din România.


Programul naţional de C-D:  Programul naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul agriculturii

Autoritatea contractantă:      Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS)

Responsabil de program/teme:         Dr. ing. Virgil VLAD

Perioada de realizare: 1992 - 2000


Rezultate:

Diseminare:

- Canarache A., V. Vlad, I. Munteanu, N. Florea, A. Rîşnoveanu, D. Popa. (1998). The Romanian PROFISOL database. În: Heineke et al. (eds.), "Land Information Systems - Developments for planning the sustainable use of land resources", EC, European Soil Bureau, Research Report no. 4, EUR 17729 EN, Luxembourg, p.329-334.
http//eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/esb_rr/n04_land_information_systems/3_14.doc

- Vlad V., E. Târhoacă, D. Popa, V. Albu, R. Iancu, M. Băluţă, M. Tapalagă, A. Canarache, I. Munteanu, N. Florea, A. Rîşnoveanu, L. Vlad, M. Nache (1997). Baza de date a profilelor de sol (PROFISOL) - Structură şi funcţiuni. Ştiinţa Solului, Bucureşti, 1997, vol. XXXI, nr. 2, pp.93-118.

- Vlad V., E. Târhoacă, D. Popa, V. Albu, R. Iancu, M. Băluţă, M. Tapalagă, A. Canarache, A. Rîşnoveanu, L. Vlad, I. Munteanu, N. Florea, M. Nache (1997). Sistem de programe pentru baza de date a profilelor de sol (PROFISOL). Curierul ASAS, 1997, "Oferte de informatică în domeniile agriculturii", p. II, pp. 52-59.

- Vlad V., M. Băluţă, V. Albu, E. Târhoacă, R. Iancu, N. Florea, I. Munteanu, L. Vlad, A. Rîşnoveanu, M. Nache, M.D. Motelică, A. Canarache, (1988). Sistem de evidenţă automată a profilelor de sol (Baza de date a profilelor de sol "PROFISOL"). A XIII-a Conferinţă Naţională de Ştiinţa Solului (August 1988, Piteşti).

- Vlad V., A. Canarache, I. Munteanu, N. Florea, A. Rîşnoveanu, L. Vlad, M. Nache. (1988). Selecţia şi prelucrarea datelor din baza de date a profilelor de sol. A XIII-a Conferinţă Naţională de Ştiinţa Solului (August 1988, Piteşti).


Contact: Dr. ing. Virgil VLAD (office@icpa.ro).