Im1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cod fiscal nr.: RO 18107639; Reg. Comerţului: J40/18719/2005;
Tel.: +40-0213184349, 0213184458; Fax: +40-0213184348
Web: http://www.icpa.ro                 E-mail: office@icpa.ro

Im2
Im3

PaSPas

MODEL ŞI SISTEM SUPORT DE PLANIFICARE
A STUPĂRITULUI PASTORAL

Proiectul:

Realizarea şi implementarea unui sistem integrat de planificare a stupăritului pastoral în vederea rentabilizării exploataţiilor apicole din zona de S-SV a Munteniei (STUPAS)

(Proiect PNCDI-II, 2008-2011)

Parteneri:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti
S.C. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură S.A. – ICDA Bucureşti (coordonator)
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – ICAS Bucureşti
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – USAMV Bucureşti
S.C. EUROHONING-Bee Vital Bucureşti

Responsabil de obiectiv:   Dr. ing. Virgil VLAD

Perioada de realizare: 2008 - 2011


Rezultate:

Diseminare:

- Vlad V., Ion, N., Cojocaru, G., Ion, V., Lorent, A. 2012, Model and support system prototype for scheduling the beehive emplacement to agricultural and forest melliferous resources, Scientific Papers, UASVM Bucharest, Series A, Agronomy, vol. LV, 2012, ISSN 2285-5785,  p. 410-415

Contact: Dr. ing. Virgil VLAD (office@icpa.ro).