Im1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cod fiscal nr.: RO 18107639; Reg. Comerţului: J40/18719/2005;
Tel.: +40-0213184349, 0213184458; Fax: +40-0213184348
Web: http://www.icpa.ro                 E-mail: office@icpa.ro

Im2
Im3

ProMIF
SISTEM SUPORT DE PROGNOZARE
A PRODUCŢIEI DE MIERE ŞI A ÎNFLORITULUI
FLORII-SOARELUI ŞI RAPIŢEI DE TOAMNĂ


Proiectul:

Prognozarea producţiei de miere, autofertilitatea şi caracteristicile productivela hibrizii străini de floarea-soarelui admişi în cultură în România (MAFS)
(Proiect CEEX, 2005-2008)

         şi

Proiectul:

Realizarea şi implementarea unui sistem integrat de planificarea stupăritului pastoral în vederea rentabilizării exploataţiilor apicole din zona de S-SV a Munteniei (STUPAS)
(Proiect PNCDI-II, 2008-2011)

Parteneri:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti,
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – USAMV Bucureşti,
S.C. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură S.A. – ICDA Bucureşti,

Responsabil de obiectiv:             Dr. ing. Virgil VLAD

Perioada de realizare:                2005 - 2011


Rezultate:


Diseminare:

- Vlad V., V. Ion, V. Ştefan, Nicoleta Ion, D.M. Motelică, G. Cojocaru. (2011). Model for predicting the flowering stage and honey potential yield of sunflower and rapeseed crops. Scientific Papers, UASVM Bucharest, Series A, Agronomie, vol. LIV, 2011, pp.281-286;

- Vlad V., V. Ion, V. Ştefan, Nicoleta Ion, D.M. Motelică, G. Cojocaru. (2011). ProMIF-3.2: Systeme support pour la prevision de la production de miel et de la floraison du tournesol et du colza d'hiver. In Odoux, J.F.; Ion,N. (eds.). La flore mellifere et le declin des abeilles. Actes des communications, Colloque Apicole International Franco-Roumain (juin 2011), p.6-7. ProdINRA on-line.
http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/data/2011/08/PROD2011ac41e227_20110819093800238.pdf

- Vlad V., V. Ştefan, V. Ion, Nicoleta Ion, D.M. Motelică. (2008). Researches regarding the prognosis of the flowering stage and honey potential yield of sunflower crops. Bulletin of UASVM Cluj-Napoca. Agriculture, vol. 65, no. 1/2008, pp.339-344;

- Ştefan V., V. Ion, Nicoleta Ion, M. Dumbravă, V. Vlad. (2008). Floarea-Soarelui. Ed. Alpha MDN, Buzău, 2008, ISBN 978-973-139-051-2, 266pp.

 


Contact: Dr. ing. Virgil VLAD (office@icpa.ro).