Autoritate contractanta: CNMP
Programul: BIOTECH
Proiectul: CEEX 84
Denumire: CERCETARI PRIVIND AMELIORAREA PROPRIETATILOR SOLURILOR PRIN UTILIZAREA POLIMERILOR IN CAMPURI EXPERIMENTALE
Contractor: INCDPAPM-ICPA Bucuresti