AGRAL - U.S.A.M.V. Bucuresti

Programul Cercetare de Excelenta 2006

Contract nr. 53/01.08.2006

Modul: Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Complexe

Denumire proiect: PROCESE ALE DEGRADARII SOLULUI IN AGRICULTURA INTENSIVA SI EXTENSIVA: RISC SI VULNERABILITATE, EVALUARE, MASURI DE PREVENIRE SI AMELIORARE - STUDII CAZ IN ZONE SPECIFICE - DEGSOL

Durata proiectului:26,5 luni

Arii tematice:

2 - Alimentatie, agricultura si biotehnologii

    2.1 - Productia si managementul durabil al resurselor biologice ale solului, padurilor si mediilor acvatice

6        Mediul ambiant (inclusive schimbarile climatice)

6.1       Schimbari climatice, poluare, risc

6.2       Managementul durabil al resurselor

Rezumat

In prezent, este unanim acceptat, ca agricultura conventionala intensiva a determinat provocarea, accelerarea si intensificarea degradarii solului, pe de o parte, prin tehnologiilor aplicate si unele greseli tehnologice, iar pe de alta, prin factorii limitativi naturali. in acelasi timp, agricultura extensiva, mai ales prin greșeli tehnologice, alaturi de factorii naturali limitativi, a condus la aparitia si intensificarea altor forme ale degradarii solului si mediului. Unii dintre factorii limitativi au caracter permanent, de ex. continut prea mare de argila sau nisip, panta; altii au caracter relativ permanent (pot fi mai usor dirijati): compactare, exces de apa, reactie, continut redus de nutrienti, etc.. De aceea, in elaborarea oricarei tehnologii agricole toti acesti factori trebuie cunoscuti si luati in considerare, daca nu, atunci toate activitatile  practicilor agricole vor amplifica, atat degradarea starii solului, cat si a altor componente ale mediului ambiental. in consecinta, prin activitatea desfasurata in proiect vor fi efectuate: observatii, studii expeditionare, cercetari in perimetre locale sugestive, pe loturi demonstrative, in experiente de lunga si scurta durata, pentru: identificarea si caracterizarea proceselor degradarii solului, a  cauzelor si efectelor, in scopul elaborarii de pachete de masuri si tehnologii inovative pentru prevenirea, ameliorarea, conservarea solului si a diferitelor resurse ale mediului inconjurator. Obiective

Obiectivele majore al proiectului constau in: identificarea, evaluarea, caracterizarea diferitelor procese ale degradarii solului in agricultura intensiva si extensiva in areale aferente activitatii participantilor in proiect (zone de agricultura extinsa, cu terenuri plane, campie si piemont, din sud, sud-est, vest); pe baza informatiilor obtinute se vor elabora pachete de masuri si tehnologii specifice zonelor respective pentru prevenirea, protectia, ameliorarea, conservarea starii de calitate a solului si altor resurse ale mediului inconjurator.

in acest cadru general, se vor intreprinde urmatoarele actiuni concrete:

·         Elaborarea unui studiu privind procesele actuale ale degradarii solului in agricultura intensiva si extensiva pe baza informatiei existente in baza de date a fiecarui partener, actualizat cu noi informatii culese din teritoriu

·         Evidentierea prin indicatori si procedee specifice a intensitatii proceselor semnificative ale degradarii solului,  identificate in arealele respective si elaborarea unui sistem de indicatori simpli si flexibili pentru aprecierea susceptibilitatii si a riscului degradarii solurilor

·         Identificarea arealelor cu procese dominante specifice zonelor respective privind degradarea solului, si organizarea perimetrelor stationare de observatii pentru studii expeditionare ale solului si vegetatiei

·         Organizarea de noi experiente, loturi demonstrative pentru testarea de masuri si tehnologii conservative in functie de conditiile de pretabilitate, comparativ cu sistemele traditionale; identificarea experientelor de lunga durata existente cu tematica similara sau apropiata

·         Urmarirea in dinamica sezoniera, anuala si multianuala a starii fizice, chimice si biologice a solului: in perimetre stationare, in experiente de lunga si scurta durata, in campuri demonstrative la nivel de ferma agricola

·         Evaluarea calitativa si cantitativa a masei vegetale prin indicatori biometrici si de productivitate de planta

·         intalniri de lucru, dezbateri profesionale, actiuni demonstrative cu specialiști, fermieri, factori decizionali pentru o mai buna cunoaștere a tematicii respective: procese ale degradarii solului, masuri și tehnologii conservative

·         Utilizand intreaga informatie dobandita se vor elabora pachete de masuri specifice si tehnologii conservative pentru agricultura intensiva si extensiva.

Obiective masurabile

·         aplicarea in viitor a practicilor ameliorative și conservative pe 30-40 % din suprafata arabila a Romaniei in functie de conditiile de pretabiliate, contribuind la ameliorarea si conservarea starii solului pe termen lung, la promovarea agriculturii durabile si protectia mediului inconjurator

·         prin sistemele conservative si masurile de preventive și ameliorative se estimeaza reducerea cu cca 10-20 % a celor mai importante procese ale degradarii solului:  a destructurarii, compactarii, mineralizarii materiei organice

·         prin tehnologii conservative se estimeaza obtinerea de recolte apropiate cu cele din sistemele conventionale

·         reducerea cu pana la 20 % a consumurilor energetice si a costurilor cu intretinerea echipamentelor agricole

·         eficienta economica superioara in conditiile respectarii tuturor conditiilor de aplicabilitate

Parteneri

Tipul

organizatiei

Denumirea

organizatiei

Rolul organizatiei

Functiile organizatiei

ROR

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului Bucuresti

Conducator proiect

Coordonator, executant, proprietar si utilizator al rezultatelor cercetarii

UNI

Universitatea din Craiova

Partener 1

Executant, proprietar si utilizator al rezultatelor cercetarii

UNI

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara a Banatului - Timișoara

Partener 2

Executant, proprietar si utilizator al rezultatelor cercetarii

ALT

Oficiul Judetean de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta

Partener 3

Executant, proprietar si utilizator al rezultatelor cercetarii

ROR

Statiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricola Teleorman

Partener 4

Executant, proprietar si utilizator al rezultatelor cercetarii

UNI

Universitatea de Știinte Agronomice a Banatului-Statiunea Pomicola Caransebeș

Partener 5

Executant, proprietar si utilizator al rezultatelor cercetarii

ROR

S.C. AGROTERRA S.R.L.

Partener 6

Executant, proprietar si utilizator al rezultatelor cercetarii

 

DATE  DESPRE  PARTENERI :

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECtIA MEDIULUI-ICPA BUCUREȘTI,  cu sediul in Bucuresti, Blv. Maraști, nr. 61, cod poștal 011464, sector 1, cod fiscal R 18107639, tel. 021-3184349, 021-3184352, fax 021-3184348, e-mail: office@icpa.ro, cod IBAN RO30TREZ7015069XXX6353 deschis la Trezoreria sect. 1 Bucuresti, reprezentat prin Director General  Prof. Dr. Mihail DUMITRU si Director Economic Ec. Ecaterina TaRHOACa

 

UNIVERSITATEA Din Craiova, cu sediul in Craiova, Blv. Al. I. Cuza, nr. 13 Dolj, 200585, telefon. 0251-418475, mobil 0745318495, fax. 0251-418475, cod fiscal (CUI) 4553380, e-mail mocanuromulus@yahoo.com, cod IBAN RO57TREZ2915003XXX000055  reprezentat prin Rector Prof. Univ. Dr. Ion Vladimirescu si Director Economic Ec. Florica Piturca

 

Universitatea de Știinte Agronomice si Medicina Veterinara a Banatului –Timișoara, cu sediul in Timișoara, Calea Aradului nr.119, 1900, Judetul Timiș, telefon. 0256-277009, fax.0256-200296, cod fiscal (CUI) 3487181, e-mail iacobborza@yahoo.com, cod IBAN RO17TREZ6215003XXX000200, reprezentat prin Rector Prof. Dr. Alexandru Moisuc si Director Economic  Ec. Victoria PaRVAN

 

OFICIUL JUDEtEAN DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE CONSTANtA, cu sediul in Constanta Str. Revolutiei nr. 17-19, cod poștal 900000, cod fiscal 1879260, tel. 0241-617043, fax 0241-617043, e-mail ospaconstanta@yahoo.com, cod IBAN RO03TREZ2315025xxx000543 deschis la Trezoreria Constanta, reprezentata prin Director Dr. Marioara Nicolaescu si Contabil Șef Ec. Simona JIANU

 

STAtIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE AGRICOLa TELEORMAN, cu sediul in Drașanesti-Vlașca, judetul Teleorman tel. 0247-440750, fax 0247-440676, cod fiscal 3124704, e-mail office@scdatr.ro, cod IBAN RO59TREZ6065025XXX003736 deschis la Trezoreia Alexandria, reprezentata prin Director Dr. Ing. Emilian Negrila si Contabil Șef  Ec. Elena  STaNESCU

 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINtE AGRONOMICE A BANATULUI-STAtIUNEA POMICOLa CARANSEBEȘ, cu sediul in Caransebeș, judetul Caraș-Severin, str. Valea Cenchii, nr. 1 A, cod poștal 32400, cod fiscal 14739721, tel. 0255-514722, fax 0255-514722, cod IBAN RO04RZBR0000060001690546 deschis la Raiffeisen Bank Caransebeș, reprezentata prin Director general Ing. Jivko PELICI si Contabil Șef Ec. Ioan BURCIU

 

S.C. AGROTERRA S.R.L., cu sediul in Agigea, Str. Mangaliei nr. 1, jud. Constanta, tel. 0723313164 , fax 0241-738113, cod IBAN RO94DAFB105200044204RO02, reprezentata prin Director Gheorghe Lamureanu și Director Ec. Gheorghe Buzarna