Im1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cod fiscal nr.: RO 18107639; Reg. Comerţului: J40/18719/2005;
Tel.: +40-0213184349, 0213184458; Fax: +40-0213184348
Web: http://www.icpa.ro                 E-mail: office@icpa.ro

Im2
Im3

DexTer-2
SISTEM SUPORT DE DECIZII ŞI EXPERTIZĂ
PRIVIND MANAGEMENTUL TERENURILOR AGRICOLE


Tema A.42:

Sistem suport de decizii şi expertiză privind managementul utilizării durabile şi eficiente a resurselor de sol şi teren agricol bazat pe modelare-simulare euristică şi matematică (DexTer-1)


Programul de cercetare:       ORIZONT 2000

Comisia 12:     Agricultură şi industrie alimentară

Obiectivul 4:     Noi soluţii pentru identificarea, inventarierea, evaluarea, ameliorarea, conservarea şi monitorizarea informatizată a parametrilor resurselor de sol, apă şi climă ale agriculturii, corespunzător cerinţelor de dezvoltare durabilă.

Responsabil de tema: Dr. ing. Virgil VLAD

Perioada de realizare: 2000 - 2002

         şi

Proiectul:

Integrarea unor elemente economice şi de durabilitate într-un sistem suport de decizii şi expertiză privind utilizarea terenurilor agricole (DexTer-2)


Programul Nucleu:   Managementul durabil al resurselor de sol sub influenţa presiunilor antropice şi a aplicării directivelor UE privind agricultura şi mediul.

Obiectivul:   Utilizarea tehnologiei informaţiei pentru managementul utilizării eficiente şi durabile a resurselor de sol şi teren agricol din România.

Proiectul:     PN 05-41.08.08

Director de proiect: Dr. ing. Virgil VLAD

Perioada de realizare: iulie - decembrie 2005


Rezultate:

Diseminare:

- Vlad V., C. Simota, M. Dumitru. (2007). Functions for the decision support systems for soil conservation management. The 5-th International Congress of the European Society for Soil Conservation (June 2007, Palermo, Italy).

- Vlad V., M.G. Ignat, I. Nilca, Cr. Radnea, I. Gavriluţă, A. Canarache. (2006). The decision and expertize support system for agricultural land management "DexTer-2": The structure and development stage. A XVIII-a Conferinţă Naţională pentru Ştiinţa Solului (August, 2006, Cluj-Napoca).

- Vlad V. (2006). Cosiderations on the Romanian evaluation methods for agricultural land suitability and capability. A XVIII-a Conferinţă Naţională pentru Ştiinţa Solului (August, 2006, Cluj-Napoca).

- Vlad V. (2005). General method for land use sustainability evaluation and basic indicators for agricultural land use durability. In: Canarache A., R. Enache (eds), "Soils under Global Change – A Challenge for the 21-st Century", vol.1, Ed. Estfalia, Bucureşti, 2005, ISBN 973-87290-1-7, pp.43-54.

- Vlad V. (2004). Set de utilizări agricole de referinţă ale terenurilor pentru evaluarea performanţelor acestora. Lucrări Ştiinţifice, USAMV Bucureşti, Seria A, Agronomie, vol. XLVII, 2004, Bucureşti, pp.87-93.

- Vlad V. (2003). Consideraţii privind bonitarea cadastrală a terenurilor agricole şi baza de date a cadastrului calitativ agricol. Ştiinţa Solului, 2003, vol. XXXVII, nr. 1-2, pp.162-176.

- Vlad V. (2002). Requirements for the decision support systems for land management. Ştiinţa Solului, 2002, vol. XXXVI, nr. 1, pp. 88-99.

- Vlad V. (2001). Model general de evaluare a amplasamentului terenurilor agricole. Ştiinţa Solului, 2001, vol. XXXV, nr. 1-2, pp. 141-150.

- Vlad V. (2001). Contributions to the decision support systems for the evaluation and use of agricultural land. ESSC Newsletter, 2001, no. 3, p.13-15.

- Vlad V. (2001). Consideraţii privind un sistem suport de decizii pentru terenurile agricole şi baza de date a cadastrului calitativ agricol din România. Lucrările celei de-a XVI-a Conferinţe Naţionale de Ştiinţa Solului (Suceava, 2000), Publicaţiile SNRSS, vol. 30B/2000, pp. 239-252.

- Vlad V. (2000). O schiţă de sistematizare a domeniului evaluării terenurilor. Ştiinţa Solului, vol. XXXIV, nr. 2, pp. 143-162.

- Vlad. V. (1998). A decision support system for sustainable land management: Structure and functions. Proceedings of the 16-th World Congress of Soil Science, WCSS on CD-ROM, Symposium 36, no. 870, Cirad (France), 1998, 8 p.

- Vlad V. (1997). Evoluţia evaluării terenurilor spre sisteme suport de decizie pentru managementul terenurilor. Lucrările celei de-a XV-a Conferinţe Naţionale de Ştiinţa Solului (Bucureşti, 1997), Publicaţiile SNRSS, vol. 29D, pp. 166-174.


Contact: Dr. ing. Virgil VLAD (office@icpa.ro).