Im1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cod fiscal nr.: RO 18107639; Reg. Comerţului: J40/18719/2005;
Tel.: +40-0213184349, 0213184458; Fax: +40-0213184348
Web: http://www.icpa.ro                 E-mail: office@icpa.ro

Im2
Im3

Proiectul:

Sistem Suport de decizii şi expertiză pentru
Managementul Culturilor agricole
(SuMaC)


Autoritatea contractantă:

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – USAMV Bucureşti.

Programul:         AGRAL
Subprogramul:   GESICA
Proiectul:           2386/2003
Contractul:        171/2003

Director de proiect: Dr. ing. Virgil VLAD

Perioada de realizare: 2003 – 2005

Partener:
Universitatea Politehnica Bucureşti – Centrul pentru Pregătirea Resurselor Umane (CPRU)
(Responsabil: Prof. dr. ing. Simona Iuliana Caramihai).

Parteneri Cofinanţatori:
SC Agrofam Holding SRL - Feteşti, jud.Ialomiţa
SC Agrozootehnica Pietroiu SA - Borcea, jud.Călăraşi
SC Agrozootehnica Făcăeni SA - Făcăeni, jud.Ialomiţa

Rezultate:

Diseminare:

- Vlad V., M. Dumitru, S. Caramihai, V. Ion, M. Dumbravă, C. Munteanu, G. Ignat, I. Nilca. (2005). Concepţia sistemului suport de decizii şi expertiză pentru managementul culturilor agricole "SuMaC". Sesiune Ştiinţifică – USAMV Bucureşti - Agricultură (Mai 2005).

- Ion V., M. Dumbravă, M. Dumitru, V. Vlad, I. Gavriluţă, A. Canarache. (2005). Itinerarii tehnologice de referinţă la grâul de toamnă, porumb, floarea-soarelui şi soia. Lucrări Ştiinţifice, USAMV Bucureşti, Seria A, Agronomie, vol.XLVIII, Bucureşti, pp.275-285.

- Vlad V. (2005). General method for land use sustainability evaluation and basic indicators for agricultural land use durability. In: Canarache A., R. Enache (eds), "Soils under Global Change – A Challenge for the 21-st Century", vol.1, Ed. Estfalia, Bucureşti, 2005, ISBN 973-87290-1-7, pp.43-54.

- Vlad V., G. Petcu, R. Vintila. (2002). General structure for a prototype of a decision support system for wheat crop at farm level. Workshopul celui de-al 3-lea Comitet de Pilotaj Franco-Român al Proiectului ADAM (Mai 2002, Bucureşti).

Contact: Dr. ing. Virgil VLAD (office@icpa.ro).