Header
Logo ICPA INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – ICPA București

INCDPAPM-ICPA București


Anunt Nou: "Raport final de activitate PN 09-28" ; "Raport final de activitate Program Nucleu 2016-1017"

Anunt Nou: "Strategia CDI 2015-2020" ; "Strategia CDI 2018-2020"

Meniu

VALORIFICAREA REZULTATELORPentru atingerea obiectivelor mentionate, ICPA trebuie sa produca noi date, ca efect al cercetarilor întreprinse în pedologie si agrochimie, activitati corelate cu dezvoltarea de metodologii si programe de instruire pentru aplicarea în practica a rezultatelor obtinute.


Rezultatele cercetarilor finantate de catre stat sunt publicate în general ca lucrari stiintifice. Rapoartele asupra activitatilor contractate cu beneficiari din sectorul privat sunt furnizate confidential acestora, dar si acestea pot fi ulterior publicate în literatura de specialitate.


Alte rezultate importante includ realizarea de noi produse (îngrasaminte foliare, pachete de programe/software, etc.), unele dintre acestea obtinând brevete si devenind utilizabile pe scara comerciala. ICPA este titularul a 25 brevete de inventii.


O alta latura a realizarilor ICPA o reprezinta activitatea de consultanta acordata guvernului, comisiilor parlamentare, organizatiilor neguvernamentale, altor organisme interesate. ICPA executa activitati de cercetare si consultanta în domeniul pedologiei si al agrochimiei pentru sectorul public (ministere, agentii si directii judetene, universitati, ONG, etc.) si sectorul privat (firme mici si mijlocii, ferme, unitati industriale, etc.), nu numai din România, ci si din alte tari.


Obtinerea rezultatelor si valorificarea lor la beneficiari se realizeaza utilizand cele mai avansate tehnologii, care includ prezentari moderne (ex: harti cu animatie pe monitoarele calculatoarelor, harti tiparite cu plotere de inalta acuratete, etc.), precum si scenarii interactive bazate pe modele integrate in sisteme informatice geografice (SIG/GIS), sisteme expert, sisteme suport de decizie, etc.