Header
Logo ICPA INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – ICPA București

INCDPAPM-ICPA București


Anunt Nou: "Raport final de activitate PN 09-28" ; "Raport final de activitate Program Nucleu 2016-1017"

Anunt Nou: "Strategia CDI 2015-2020" ; "Strategia CDI 2018-2020"

Meniu


ACTIVITATI

privind

Utilizarea Tehnologiei Informatiei in Pedologie,

Agrochimie si Managementul Mediului Inconjurator;

Servicii de Informare-Documentare in domeniul Agriculturii si Mediului